Forlik i omstridt sak om skolejente som ble lam

Advokat Edmund Asbøll har på vegne av en 18 år gammel jente og hennes foreldre inngått forlik med Porsgrunn kommune. Jenta ble lam i bena etter en overnattingstur med ungdomsskolen i mars 2006.
 
Ifølge forliket skal innholdet ikke offentliggjøres.
 
Saken var berammet en hel uke, etter at Asbøll hadde tatt ut stevning mot kommunen med krav om at kommunen skulle holdes erstatningsansvarlig ovenfor de skadene som ble påført henne under den aktuelle skoleturen.
 
I stevningen het det:
 
Elevene gikk på ski til bestemmelsesstedet, og begynte straks å grave ut snøhulene. Jenta ble varm og våt, og arbeidet var først ferdig ved solnedgang. Elevene skiftet da til tørt tøy, og snøhulene ble inspisert av de ansvarlige som var med på turen. Det viste seg da at den snøhulen jenta og hennes gruppe skulle overnatte i, ikke hadde dyp nok kuldegrop. Elevene måtte derfor grave videre. Da elevene skulle sove, frøs den da 15 år gamle jenta veldig på bena og forsøkte å si i fra til en av de ansvarlige. Dagen etter hadde hun betydelig nedsatt følelse i bena, og på vei ned fra fjellet hadde hun store problemer med å ta seg frem på ski.
 
Da hun kom hjem, kontakt hun lege, ble umiddelbart innlagt og ble liggende på sykehuset i cirka et halvt år. Etter en meget lang sykehistorie fremdeles lam fra knærne og ned.
 
- Min klient har akseptert den ordning i erstatningssaken partene har forhandlet frem. Spesialistene mener hun har en god mulighet til å bli helt bra, men dette forutsetter god oppfølgning fra helsevesenet, sier advokat Asbøll i en kommentar.