Forlik etter forsinket diagnose av schizofreni

Først etter femte gangs innleggelse på psykiatrisk avdeling klarte Sykehuset Buskerud HF å diagnostisere paranoid schizofreni ovenfor en 25 år gammel klient. - Det har påført henne til dels betydelige skader, sier advokat Edmund Asbøll som nå har inngått forliksforhandlinger.
 
Kvinnen krevde i 2005 erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for forsinket diagnostisering og mangelfulle behandling av paranoid schizofreni i årene 1999 til 2002 ved Sykehuset Buskerud HF.
 
NPE avviste kravet, og avslaget ble påklaget til Pasientskadenemda. Nemda stadfestet det opprinnelige vedtaket. Men etter at det ble tatt ut stevning til Oslo tingrett i 2007, ble det i 2008 inngått følgende forlik mellom Pasientskadenemda og advokat Edmund Asbøll på vegne av hans klient:
 
Staten ved Pasientskadenemda erkjenner ansvar for følgene av forsinket diagnose av schizofreni. Det legges til grunn at lidelsen skulle vært diagnostisert i april 2000. Staten ved Pasientskadenemda dekker saksøkers saksomkostninger. Det skal nå forhandles om størrelsen på erstatningen til den 25 år gamle kvinnen.