Fjerning av kul ble til varig uførhet

April 2013: En kul i nakken. Det var alt den 47 år gamle mannen ønsket å fjerne. I stedet ble han varig invalid og arbeidsufør. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har han nå fått sakkyndige vurderinger som støtter ham i kampen for pasientskade-erstatning. Det var i 2007 at mannen gikk til konsultasjon hos en privat kirurgisk praksis etter å ha fått henvisning fra sin fastlege. Han hadde en svulst på venstre side av nakken, noe han også tidligere hadde hatt. Etter flere henvisninger frem og tilbake opplevde mannen et tilbakefall. Det endte med sykmelding grunnet lang ventetid for operasjon. Men mer alvorlig er det at det ikke ble foretatt mikroskopi av det vevet som til slutt ble fjernet. Det er etter sakkyndiges oppfatning ikke i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer. Mannen er i dag delvis invalid og arbeidsufør. Ved hjelp av advokat Asbøll søker han nå erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og de sakkyndiges vurdering er viktige argumenter i prosessen.