Fikk trykksår på grunn av feil rullestolpute-bruk

Mai 2012: Den pleietrengende 56 år gamle mannen har fått erstatning for at han måtte bruke utilpasset rullestolpute, og utviklet dermed trykksår.

Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har mannen nå fått innvilget erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Mannen, som har progressiv MS, har sittet i rullestol siden 1995. Men det var ikke før i 2010 da hjemmesykepleien overtok ansvaret for stell av mannen at han utviklet trykksår på seteballene som følge rullestolputen som ikke var tilpasset, ikke bare en gang, men to ganger. Den andre gangen var rullestolputen av feil type.

Sårene har gitt mannen store plager og redusert hans livskvalitet og det er grunnen til at han ønsket erstatning, hvilket han nå er innvilget.

Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpet størrelse.