Fikk kreft-spredning - tilbudt 3,1 millioner etter manglende oppfølging

En kvinne på 54 år har fått innvilget erstatning på over tre millioner kroner av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter at hun fikk mangelfull behandling etter en polypp-operasjon i tykktarmen i 2007. Etter hvert utviklet det seg kreft i tykktarmen, som nå har spredd seg til lunger og bukhinne.
 
NPE er klare i sin avgjørelse. De skriver:
 
"På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at det etter funnet av polyppen ikke er vurdert av patolog hvorfor man ikke skulle foreta stor operasjon. Ut i fra beskrivelse av funnet skulle det vært tatt en ny runde med patolog, noe som sannsynligvis ville medført en anbefaling og stor operasjon. Behandling av polyppen med kreft i tykktarmen har ikke vært i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer".
 
Den type svulst som ble påvist hos kvinnen har normalt god prognose. Men som følge av at sykehuset altså ikke fulgte pasienten nøye nok opp, spredte kreften seg. Med bistand fra advokat Edmund Asbøll er kvinnen tilbudt et erstatningsbeløp på 3,1 millioner kroner, som inkluderer bl.a. menerstatning, påførte og fremtidige utgifter og inntektstap, samt utgifter til reise for cellegiftbehandlinger og skatteulempe.