Fastlege overså prolaps - skrev ut smertestillende i ti år

En snart 60 år gammel mann ble utsatt for mangelfull oppfølging, utredning og behandling hos sin fastlege i nesten ti år. Mens han egentlig led av et prolaps i nakken, skrev lege ut betydelig antall smertestillende tabletter slik at mannen til slutt ble avhengig og måtte til avrusning.
 
Med bistand fra advokat Edmund Asbøll har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) behandlet mannens klage. Den medisinske utredningen av mannens sykdomsforløp er krystallklar:
 
"...journalføringen i dette tilfellet er klart mangelfull. I den aktuelle perioden hadde pasienten svært mange kontakter med legen. Enkle konsultasjoner eller konsultasjoner, ofte flere ganger i løpet av en måned. Langt de fleste notater består kun av diagnose og medikamentforeskriving. Det finnes fra 1996 til 2003 knapt noe journalnotat som mer utførlig beskriver hans plager".
 
I perioden 1996 til 2001 fikk mannen foreskrevet i snitt 100 tabeletter paralgin forte i måneden. Gjennom 2002 øket foreskrivingen fra fastlegen til det dobbelte. Blodprøver viste flere ganger utfall i leverprøver som nettopp kunne tilskrives overforbruk av paragin forte, og i årsskiftet 2002/2003 ble mannen innlagt til avrusning.
 
Først i 2003 beskrives mannes smerter i nakke og skulder. Selv om journalføringen til fastlegen ble bedre, ble det ikke igangsatt annen behandling. Det skjedde først i 2005, da mannen byttet til en annen lege ved legesenteret. Også først da ble han henvist til ytterligere utredning.
 
Ekspert-uttalelsene fastslår at behandlingen mannen har fått ikke er i tråd med god medisinsk praksis. NPE har, med utgangspunkt i mannens lidte inntektstap, kommet frem til et samlet tilbud på nærmere 2,5 millioner kroner, som nå vurderes av mannen sammen med advokat Asbøll.