Erstatning etter tragisk dødsfall

Juni 2013: En 15 år gammel gutt med Downs syndrom ble lagt inn på sykehus med magesmerter, oppkast og diare. Legene på det lokale sykehuset fastslo at gutten hadde mellomgulsbrokk, og han ble overført til et annet sykehus for operasjon neste dag. Men i løpet av natten døde han.

Gutten hadde ikke vanlig språk, men gjorde seg forstått med tegnspråk. Og da han lå på barnekirurgisk avdeling i påvente av operasjonen ga han uttrykk for smerter og fikk derfor smertestillende medisin. Han fikk tilsyn av lege i løpet av natten, men fordi han da sov og situasjonen så fredelig ut, ble det ikke gjort ytterligere tiltak.

Det var først da moren om morgenen forsøkte å vekke gutten at hun oppdaget at han ikke pustet. Det ble forsøkt gjenopplivning, men etter tre kvarter ble gutten erklært død. Dødsårsaken ble antatt å være hjertesvikt forårsaket av mellomgulsbrokket.

På vegne av de etterlatte krevde advokat Edmund Asbøll erstatning for guttens dødsfall. Og etter å ha behandlet saken er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) kommet til at de etterlatte har krav på slik erstatning etter pasientskadeloven.

”Etter vår vurdering foreligger det sannsynlighetsovervekt for at pasienten ville overlevd dersom hadde blitt operert tidligere, eventuelt at man hadde lagt ned sonde og overvåket han i påvente av operasjonen. Det foreligger derfor en pasientskade somfølge av svikt ved ytelse av helsehjelp, og etterlatte har rett til erstatning for dødsfallet” heter det i vedtaket.

Advokat Asbøll bistår nå familien i den videre saksgangen. I følge NPE er reglene slik at ved en persons død ytes det erstatning som i første rekke skal dekke tapt forsørgelse. Videre skal erstatningen dekke vanlige utgifter til gravferd og andre rimelige utgifter i forbindelse med dødsfallet. Siden det i dette tilfellet rammet et barn, er det ikke aktuelt med forsørgertap.