Erstatning etter proteseoperasjon

Etter en proteseoperasjon i 2009, opplevde den 58 år gamle kvinnen manglende styrke og reflekskontroll i høyre ben. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget hun behandlingen inn for Norsk Pasientskadeerstatning med krav om erstatning.

Kneplagene har kvinnen hatt siden 2002, men det var altså først etter operasjonen i 2009 at hun fikk såpass store plager at hun må bruke krykker for å unngå å falle. NPE har nå behandlet saken og fattet følgende konklusjon:

«Pasienten har krav på erstatning etter pasientskadeloven for nerveskade etter proteseoperasjon i høyre kne».

NPE finner at det medisinske grunnlaget for proteseoperasjonen var tilstede i 2009, men at noe sannsynligvis gikk galt under operasjonen. Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.