Erstatning etter mislykket helsereise

(Januar, 2013) En 48-årig kvinne fra Oslo har fått dom mot et firma som arrangerer helsereiser til bl.a. de baltiske land. Hun fikk en alvorlig infeksjon etter behandlingen, og har nå fått dom på at den norske arrangøren av turen plikter å betale henne erstatning for de utgifter hun er påført.

Saken er så vidt vites den første i Norge hvor man får en dom mot reisearrangøren i en slik sak, og saken kan få prinsipiell betydning da antallet feilbehandlinger i utlandet etter slike reiser er sterkt stigende. Dette gjelder bl.a. tannbehandling, synsoperasjoner, fedmeoperasjoner, kosmetiske operasjoner og etter andre typer kirurgiske inngrep.