Erstatning etter forbrenningsskade i solarium

 En 65 år gammel mann er av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning som følge av forbrenningsskader han pådro seg etter solariumsbehandling hos en lege.

Det var i 2003 at mannen oppsøkte lege, som besluttet å behandle mannens smerter med såkalt UV-behandling i solarium. Det førte til forbrenningsskade i huden.

NPE skriver i sitt vedtak om advokat Edmund Asbølls klient:

"(...) Det legges til grunn at behandlingen ikke ble gjennomført etter alminnelige prinsipper og retningslinjer (...)"

Begrunnelsen for å ta mannens klage til følge gis av i en spesialisterklæring der det påpekes at mannen i utgangspunktet ikke skulle ha vært behandlet for muskelsmerter med UV-behandling, fordi det skal brukes mot hudlidelser og ikke som varmebehandling.

Og ikke nok med det:

"(...) I tillegg skal slik behandling overvåkes av kvalifisert personell for å sikre riktig bruk (...)".

Men Asbølls klient fikk verken riktig behandling eller ble overvåket under UV-behandlingen i 2003. Det skal etter det positive vedtaket hos NPE nå forhandles om størrelsen på erstatningen for skadene han ble påført som følge av feilbehandlingen.