Erstatning etter BCG-vaksine

En 40 år gammel mann har altså fått innvilget erstatning for forsinket diagnose og behandling av mycobakterie-sykdom etter en BCG-vaksine i 2008. Etter vaksinen oppsto det et sår på innstikkstedet.

I følge Edmund Asbøll som er mannens advokat, har dette medført forlenget sykdomsperiode med mageplager, vekttap og derpå følgende mangelfull skolegang.

Det følger av smittevernloven, slik den lød, at staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjon som blir foretatt etter smittevernloven.  – Det er altså tilstrekkelig for å konstatere ansvar at skaden kan være forårsaket av den aktuelle vaksinen, sier mannen advokat, Edmund Asbøll.

Norsk Pasientskadeerstatning
(NPE) har nå behandlet klagen og kommet til følgende:

”Vi legger til grunn at vaksinen var en anbefalt vaksine i det denne inngår i det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet (skolevaksine), heter det i vedtaket, som legger til at det for øvrig var grunnlag for å gi vaksinasjonen”.


Erstatningssummen størrelse skal det nå forhandles om.