Døde etter bruk av røntgenkontrastmiddel - etterlatte får erstatning

For første gang i Norge er det fastslått at bruken av røntgenkontrastmiddelet Omniscan har ført til døden for en pasient. Og etter bistand fra advokat Edmund Asbøll tilbyr Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) de etterlatte nå en erstatning på 2,8 millioner kroner, som de har krav fra legemiddelforsikringen.

Pasienten, som døde i 2006, begynte sin sykdomshistorie allerede i 1994 med en nyretransplantasjon. På grunn av stadig økende nyresvikt fikk han fra 2001 dialysebehandling, og det ble vurdert en ny nyretransplantasjon året etter. I forbindelse med denne vurderingen fikk mannen en MR-undersøkelse. I forbindelse med denne undersøkelsen ble mannen gitt en injeksjon av kontrastmiddelet Omniscan.

Etter en såkalt hemodialyse (dialysebehandling med ”kunstig nyre”) oppsto umiddelbart en rekke komplikasjoner. Mannen fikk fibroserende tilstand i huden, som etter hvert utviklet seg til en generell fibrotisk tilstand, som ikke lot seg behandle. Mannen fikk en lang rekke plager som svekket ham fysisk og gjorde ham invalidisert, noe som også førte til tilbakevendende uregelmessigheter med hjerterytmen. I 2006 hadde mannen et langvarig sykehusopphold, og under en permisjon ble han rammet av hjertestans og døde i sitt hjem.

NPE fattet et såkalt ansvarsvedtak, der det fastslås at mannens etterlatte har krav på erstatning etter produktansvarsloven for utvikling av sykdommen nefrogen systemisk fibrose og dødsfall som følge av sykdommen, som er svært sjelden og en alvorlig bivirkning ved bruk av Omniscan og lignende røntgenkontrastmidler som inneholder substansen gadolinium. Etter å ha gjennomgått de økonomiske sidene i saken, blant annet lidt inntektstap, tapt hjemmearbeid, tilsyn og hjelp og omsorg da mannen var i liv, samt gravferdsutgifter og lidt tap av økonomisk forsørgelse etter hans død, er NPE kommet frem til en samlet erstatningssum på 2,8 millioner kroner, til fordeling på de fire etterlatte.

Tilbudet drøftes nå av de etterlatte og advokat Asbøll.