Asbøll doblet erstatningsbeløp for kreft-pasient

Juni, 2012: De etterlatte etter en 44 år gammel mann som døde av lungekreft i 2010 på grunn av forsinket diagnose og kreftbehandling, har med bistand av advokat Edmund Asbøll fått hevet det opprinnelige ersttaningsbeløpet fra 475.000 kroner til 750.000 kroner. Han etterlot seg blant annet en 14 år gammel datter.

Norsk Pasientskadererstatning (NPE) utmålte ertstaning for to skadeforløp, først for skaden mannen levde med i  perioden fra våren 2010, med redusert allmenntilstand og deretter kreftdiagnose frem til 2012. Det andre skadeforløpet omhandler selve dødsfallet og utgifter knyttet til dette.

De postene NPE ønsket å tilby erstatning for var altså utgifter før dødsafallet, såkalt menerstatning (kompensasjon for bl.a. tapt livsutfoldelse og ikke økonomiske målbare byrder), gravferdsutgifter, tapt økonomisk forsørgelse og tapt omsorg/arbeid i hjemmet frem til 2017, da datteren blir myndig

Samlet sum var 475.000 kroner. Men etter forhandlinger er nå partene enige om at erstatningsbeløpet skal heves til 750.000 kroner.