ADHD-rammet fikk nær 1,2 mill i erstatning etter forsinket diagnostisering og behandling

Dersom sykehuset hadde utredet gutten for ADHD, er det stor sannsynlighet for at hans begynnende kriminelle løpebane aldri hadde funnet sted.

Gutten, som i dag er 30 år gammel, fikk symptomer allerede i første klasse på skolen. Han havnet ofte i konflikter og hadde konsentrasjonsvansker. Problemene økte, og senere begikk han både hærverk og tyveri. På ungdomsskolen begikk han biltyveri og annen kriminalitet, og hadde problemer med sinne og aggresjon også hjemme. I 1995 ble han henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på grunn av sterk bekymring omkring hans adferd hjemme og høyt fravær på skolen. Fra BUP ble han henvist til Nordlandssykehuset året etter, der han ble vurdert utredet for ADHD, uten at det ble gjort.

Etter utskrivingen fra sykehuset ble han senere involvert i grovt ran og annen volds kriminalitet, og har måttet sone fengselsstraff for dette. Mannen har også flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv.

I 2000 fikk pasienten konstatert diagnosen ADHD. Han fikk behandling med det sentralstimulerende middelet Ritalin. Etter det uteble både selvmordstanker, volds episoder og andre kriminelle handlinger.

I 2003 klaget mannen derfor inn Nordlandssykehuset inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for forsinket diagnostikk og behandling. Han fikk avslag på kravet om erstatning, men anket ved hjelp av advokat Edmund Asbøll kravet til Pasientskadenemnda. Der sa sykehuset seg enig i at gutten burde ha fått diagnosen på et tidligere tidspunkt:

”(…) enig i at det er en mulighet for at han i barneskolealder hadde fått en ADHD diagnose og tett oppfølging i tillegg til medisinering, kunne han hatt større sjanser til ikke å skli så langt ut som han gjorde.”

Pasientskadenemnda har nå behandlet spørsmålet om erstatningskravets størrelse. De har gjennom forhandlinger med advokat Asbøll kommet frem til at mannen har rett på ca 990.000 kroner i standarderstatning, samt ca 200.000 kroner for renter på erstatningen og påførte utgifter til sosialmedisinske tiltak.