90.000 i erstatning etter ødelagt tommelfinger

En snart 60 år gammel mann får etter bistand fra advokat Edmund Asbøll 90.000 kroner i erstatning etter at det oppsto skade på nervegrenene til tommelfingeren etter et inngrep for canalis caripsyndrom (nervekompresjon i håndleddet) ved en privat klinikk i 2009.

Allerede under inngrepet merket både legen og mannen at noe var galt, siden han fikk store smerter. Og etter en uke var tommelfingeren feilstilt og hele hånden nummen. Etter hvert ble mannen henvist til Rikshospitalet, der legene forsøkte å rekonstruere den motoriske delen som var skadet ved å hente en del av en frisk nerve fra underarmen. Men også etter dette inngrepet er mannen plaget med store smerter og feilstilling. Han klarer i dag ikke å ta såkalt pinsettgrep eller har kraft i håndgrepet som følge av skaden han ble påført.
 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har nå kommet til at mannen har krav på erstatning etter pasientskadeloven, og fastsetter erstatningen til 90.000 kroner.