750.000 kroner i erstatning etter øre-kreft

September 2012: Siden sykehuset ga den 62 år gamle kvinnen kreftdiagnosen for sent, har hun nå ved hjelp av advokat Edmund Asbøll i alt fått 756.000 kroner i erstatning for merskadene.

Saken begynte i 2007. Og nå har altså Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) kommet frem til at kvinnen har krav på erstatning etter pasientskadeloven for merskader i form av hørselstap i venstre øre, redusert svelgee- og tyggefunksjon samt dårligere prognose som følge av forsinket diagnostisering av kreft i øret i 2007. Det har hatt den konsekvens at kvinnen i dag bare arbeider 60 prosent.

Erstatningssummen utgjøres av menerstatning, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap samt påførte og fremtidige utgifter som følge av skadene. NPE  har kommet frem til at det i sum blir 756.000 kroner.

Nå skal kvinnen sammen med advokat Asbøll vurdere erstatningssummens størrelse. En eventuell klage rettes i så fall til Pasientskadenemnda.