75-åring døde av infeksjon på sykehus - etterlatte får erstatning

En 75 år gammel mann, som ble lagt inn på et sykehus i midt-Norge i fjor, døde som følge av infeksjoner. Det fastslår Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som nå tilkjenner mannens etterlatte erstatning etter pasientskadeloven.

Mannen, som først ble innlagt på det lokale sykehuset etter at allmenntilstanden var nedsatt, ble overført sykehjemmet for rehabilitering. Der falt han og pådro seg lårhalsbrudd. Han ble operert med plate og skruer, men operasjonen måtte gjentas og det ble deretter påvist infeksjonssymptomer og oppvekst av gule stafylokokker. Han ble etter eget ønske overført til et annet sykehus, men infeksjonen lot seg ikke stase og til tross for flere operasjoner ble mannens allmenntilstand forverret. I juli i fjor fant ikke legene grunnlag for ytterligere ortopediske tiltak fordi, som det heter i notatet ”pasienten var i fallerende allmenntilstand som ledd i multiorgansvikt etter blodforgiftning (sepsis)”. Han døde dagen etter.

NPE tar i sin behandling av klagen ikke stilling til kvaliteten på den pleien som ble gitt på sykehjemmet, da dette ikke i følge NPE ikke har hatt betydning for dødsfallet. Det, fastslår, NPE, skyldes sykehusinfeksjon.

”Vi har kommet til at det i forbindelse med operasjonene mest sannsynlig oppsto n infeksjon og senere blodforgiftning, som var vanskelig å sanere og som tilslutt medførte at pasienten døde. Det foreligger dermed en pasientskade”, heter det blant annet i vedtaket.

Advokat Edmund Asbøll bistår nå familien når det gjelder å finne frem til erstatningssummen.