7-årings svulst ble diagnostisert for sent - får ca. 800.000 i erstatning

Denne saken handler om forsinket diagnostisering og behandling av arachnoidalcyste (svulst) i hodet, og det var akkurat det som var problemet: den lokale helsestasjonen klarte ikke å stille riktig diagnose tidsnok på den lille gutten. Allerede da han var to år var han plaget med skjeling, halting og utilpasshet, men han ble operert først i 2006.

Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll ble saken klaget inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som konkluderer med følgende:

“Ved en annen behandling ved helsestasjonen kunne mest sannsynlig diagnosen arachnoidalcyste vært stilt tidligere. Dette ville medført tidligere behandling og mest sannsynlig et bedre resultat, da svulsten ved operasjonen samt skadeomfanget mest sannsynlig ville ha vært mindre.”

NPE mener at gutten allerede to år før han ble, skulle vært henvist til barnelege og/eller billedfremstilling av hodet med CT (Computertomografi) eller MR (magnetisk resonans)-scanning .

Erstatningssummen som NPE nå tilbyr, er altså 786.000 kroner, som er en såkalt standarderstatning etter en varig medisinsk invaliditet på 26 prosent og er ment å dekke menerstatning og tap i fremtidig erverv.