30 årig kvinne får erstatning for forsinket ADHD-diagnose

En 30 år gammel kvinne fra Oslo har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått erstatning  fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for manglende diagnose av ADHD. NPE fastslår at kvinnen, dersom hun hadde fått diagnosen i 1996 eller 1997, ”mest sannsynlig ville hatt et bedre funksjonsnivå i forhold til å fullføre skole, holde på en jobb samt mellommenneskelige relasjoner”.

Kvinnen ble i 1985 innlagt for undersøkelser i forbindelse med adferdsvansker. I 1990 ble hun henvist til områdebarnelegen for utrening av mulig MBD (en betegnelse innen psykiatrien som betegner atferdsvarianter som blant annet kjennetegnes ved hyperaktivitet). Deretter ble hun henvist til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), men familien avsluttet behandlingen der etter kort tid, og senere var det tidvis kontakt, frem til kvinnen i 2004 ble diagnostisert med ADHD og fikk behandling med Ritalin i 2005. Etter at hun fikk medisiner og fikk hjelp til mestring av hverdagen og relasjoner til mennesker, har hun opplevd bedring av sine symptomer.

Og det er på den bakgrunn at NPE finner at det foreligger en pasientskade, som gir henne rett til erstatning. Et erstatningsbeløp advokat Edmund Asbøll nå skal forhandle om.