30 år gammel kvinne fikk 3,7 millioner i erstatning etter trafikkuhell

November 2011: En kvinne på 30 år har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått 3,7 millioner kroner i erstatning etter at hun i 2005 ble utsatt for et alvorlig trafikkuhell.

Seks år har det tatt å komme frem til en avtale som kvinnen og hennes forsikringsselskap endelig kunne akseptere. Saken er komplisert, men har nå altså endelig funnet sin løsning gjennom forhandlinger.

Beløpets størrelse skyldes at kvinnen i dag er 100 prosent uføretrygdet, har nedsatt funksjonsevne og spesielle behov i hjemmet etter ulykken.

Advokat Asbøll sier at han er glad for det nå er tatt hensyn til hva kvinnen trenger av bistand for å fungere i hverdagen.