2,8 mill. i erstatning for varig muskelskade etter bruk av legemiddel

En 47 år gammel mann fikk tilsammen 2,8 millioner kroner i erstatning etter å ha utviklet muskel-, og leddskader som følge av bruk av det kolesteroldempende legemiddelet Zocor.

Det var i 1995 at mannen startet behandlingen. I 2001 ble han innlagt på sykehus, og tilstanden ble oppfattet som en bivirkning til behandlingen med Zocor. Medisineringen ble derfor stanset. Senere samme år fikk mannen påvist forhøyet stoffskifte, og i april 2006 ble det oppdaget at klienten hadde fått diabetes.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) kom til at klienten har krav på erstatning etter produktansvarsloven.

Legemiddelprodusenten, MSD Norge, uttalte at medikamentet kan hatt uheldige innvirkninger på muskulatruen, med svekkelse og smerten. Produsenten mener det ikke kan utelukkes at det foreligger en sammenheng mellom mannens muskelplager og behandlingen med Zocor, selv om dette hører til sjeldne bivirkninger. I sin avgjørelse skev NPE:

- Selv om det var god indikasjon for behandlingen med Zocor, er Norsk Pasientskadeerstatning av den oppfatning at utviklingen av en varig tilstand med svekkelse av muskulaturen og diabetes, utgjør så alvorlige bivirkninger at det ikke er naturlig at skadelidte bærer risikoen for disse.

Etter den avgjørelsen endte forhandlingene om erstaningsbeløpets størrelse altså opp i tilsammen 2,8 millioner kroner. Et beløp advokat Edmund Asbøll er fornøyd med på vegne av sin klient.