2,7 millioner kroner i erstatning etter forsinket kreftdiagnose

En mann i femtiårene har med bistand av advokat Edmund Asbøll fått tilbud om 2,7 millioner kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som følge av forsinket kreftdiagnostisering.

I det såkalte ansvarsvedtaket fra NPE, heter det at dersom kreftsykdommen ved adekvat diagnostikk ville vært oppdaget i juni 2006, og behandling startet umiddelbart deretter, ville sykdommen ha medført langt mildere behandlingsprosedyrer, samtidig som overlevelsesprognosen ville ha vært vesentlig forbedret med mulighet for fullstendig helbredelse.

I tiden som er gått etter ansvarsvedtaket, har NPE forsøkt å bergene erstatning han har krav på, blant annet ut i fra  mannens inntektsforhold. Han driver sitt eget aksjeselskap, og spørsmålet for NPE har vært om mannen som eneeier og i realiteten lønnstaker i eget selskap er blitt påført et økonomisk tap med årsak i den forsinkede kreftdiagnosen. NPE har, gjennom regnskapsunderlag fra 2002  til 2010 altså kommet til at han i alt tilbys en erstatning på 2,7 millioner kroner.