2,4 millioner kroner i erstatning etter feilslått operasjon mot armhule-svette

En 39 år gammel kvinne er tilkjent i alt 2,4 millioner kroner i erstatning på grunn av plager hun fikk etter en operasjon mot armhulesvette.  Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har saken henne blitt behandlet to ganger av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Ved å klag til Pasientskadenemnda ble erstatningsbeløpet øket med over 1,2 millioner kroner.

Det var i 1993 at kvinnen ble operert, siden plagene med armhulesvette hadde vært så betydelige helt fra puberteten av. Men i stedet for å bedre situasjonen, fikk kvinnen enda større plager etter operasjonen, blant annet med kraftig svette fra bakhodet og ned mellom skulderbladene, som førte til at hun ble våt og opplevde indre frysningsfølelser.  Hun utviklet også problemer med svetting når hun spiste spesielle matsorter. Til sammen har dette gitt kvinnen store problemer i dagliglivet.

Hun har vært periodevis sykmeldt etter operasjonen, og ble innvilget uførepensjon med en uføregrad på 60 prosent i 2009.

I 2005 klaget kvinnen på operasjonen til Norsk Pasientskadeerstatning, og fikk året etter innvilget erstatning etter først å ha bli avvist. Hun ble da tilkjent ca 1,1 millioner kroner. Men også dette vedtaket fra NPE ble påklaget til Pasientskadenemnda, på grunn av at de fremtidige utgiftene og det fremtidige inntektstapet til kvinnen var for beregnet for lavt.

Det er nå hensyntatt ved at NPE har gått med på å utbetale til sammen 2,4 millioner kroner i erstatning for den feilslåtte operasjonen.