18-åring fikk ertstaning etter ondartet føflekk-kreft

En 18 gammel gutt er innvilget erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som følge av at en føflekk ble mangelfullt undersøkt i 2006. Det forsinket diagnostiseringen av ondartet føflekk-kreft.

Hudlegen som opprinnelig fjernet føflekken i 2006 mente at var godartet. Den ble derfor ikke sendt inn til patolog. To år senere fikk imidlertid gutten en blødende utvekst ved siden av arret. Men heller ikke denne gang ble det kontaktet patolog. Ved kontroll året etter, altså i 2009, ble det fjernet et fortykket arr. Dette ble endelig sendt til patolog. Da ble det påvist ondartet føflekk-kreft, såkalt malignt melanom. Gutten fikk deretter umiddelbar henvisning til Akershus Universitetssykehus der hele arret ble operert bort. Under den operasjonen ble det påvist spredning til lymfeknuter i høyre armhule. Disse ble fjernet og det er ikke påvist ytterligere spredning.

NPE har kommet til at gutten har krav på erstatning etter pasientskadeloven for forsinket diagnostisering av føflekk-kreft og følgende av dette.

Edmund Asbølls advokatkontor arbeider nå med erstatningsutmålingen på vegne av sin klient.