1,8 millioner kroner i erstatning etter klem-skade

September 2012: I 2004 fikk den nå 55 år gamle mannen en pall med fliser over begge hender. På grunn av smerter og stivhet ble han operert tre år senere. Men operasjonen var ikke vellykket, og mannen utviklet det som heter Dupuytrens kontraktur. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har han fått tingrettens medhold i at han har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som nå har tilbudt mannen nærmere 1,8 millioner kroner.

Etter ulykken levde han med et såkalt komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) i høyre hånd og arm, som i følge legene ble anslått til å gi en invaliditetsgrad på mellom 50 og 60 prosent.

I 2009 ble mannen innvilget full uførepensjon, og i følge NPE er det klart at han er varig arbeidsufør som følge av behandlingsskaden. Sykehusets spesialisterklæring i forbindelse med søknaden om uførepensjon fastslår at "det var på forhånd klart at hans smerteplager i hånden ikke ville bli bedret med en facetomi, men at håndfunksjonen som sådan ville bli betraktelig bedre når han fikk løst kontrakturene og fikk bevegelighet i lille- og ringfinger igjen".

Det skjedde altså ikke. Etter å ha gjennomgått dommen og selv vurdert saken, har NPE kommet frem til at en samlet erstatning, som utgjøres av menerstatning, lidt og fremtidig inntektstap, samt påførte og fremtidige utgifter og endelig tapt påført og fremtidig arbeidsevne – i sum kommet til et beløp på altså nesten 1,8 millioner kroner.

Og det er denne summen som er utgangspunktet når det nå skal forhandles om en endelig avtale.