17-åring krever en halv million etter tatoverings-skade

17 åringen ville oppfylle drømmen om en kul tatovering på leggen. I stedet ble hun innlagt i koma på sykehus. Nå krever hun inntil 500.000 kroner fra tatovøren som påførte henne skadene.

Det var i 2007 at jenta fikk utført tatoveringen, som hun betalte 2.500 kroner for, hjemme hos tatovøren. Dagen etterpå utviklet hun en alvorlig sårinfeksjon og måtte innlegges på sykehus i hjembyen for behandling. Hun hadde før innleggelsen ved to anledninger vært i kontakt med den lokale legevakten. På sykehuset ble det konstatert blodforgiftning som følge av infeksjon og hun ble deretter operert. Hun gjennomgikk i alt 4 operasjoner med bl.a. transplantasjon av hud fra låret. Etter operasjonen havnet klageren i koma og var i koma i 2 døgn. Det var i tillegg store vanskeligheter i ettertid med å få såret til å gro. Jenta, som i dag er 19 år, har også utviklet angst med sterk uro etter det som har skjedd.

Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har jenta nå tatt ut forliksklage ved det lokale forliksrådet.

- Jenta er påført en fysisk/psykisk skade som berettiger til ménerstatning, utgiftsdekning og eventuelt inntektstap. Vi mener at det her foreligger ansvarsgrunnlag da innklagede har utført en tjeneste og påført klageren en skade. Det er en kjent foreliggende risiko ved tatovering som innklagede er den nærmeste til å bære. Klageren ble ikke på forhånd informert om denne skaderisikoen, sier advokat Asbøll.
 
Innklagede har søkt juridisk bistand og bestrider ansvaret. Det har heller ikke lykkes å løse saken i minnelighet og klageren uttar derfor forliksklage med påstand om erstatning begrenset oppad til 500.000 kroner.