15 år gammel jente fikk ME, hvor mye dekket barneforsikringen?

Januar 2012: Hun fikk diagnosen ME ved Rikshospitalet høsten 2005. Det endret livet til 15-åringen. Foreldrene hadde barneforsikring opp til 1.500.000 kroner ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Men forsikringsselskapet tilbød bare dekning for ME etter 5 prosent, tilsvarende 79.000 kroner. Nå er det inngått forlik om en erstatningssum på 300.000 kroner, etter at foreldrene søkte juridisk bistand.

ME, eller myalgisk encefalomyelitt, beskrives som kronisk utmattelsessyndrom. Foreldrene mente den opprinnelige summen på 75.000 kroner var for lav og stevnet ved hjelp av advokat Edmund Asbøll selskapet for forliksrådet. Ut fra ME-lidelsens store negative konsekvenser for jentas helsetilstand og livsutfoldelse, redusert skolegang etc. mente de foresatte at prosentsatsen for medisinsk invaliditet var satt betydelig for lavt. De innhentet derfor en nøytral medisinsk vurdering fra spesialist i indremedisin som konkluderte med en medisinsk invaliditet på minst 30 prosent.
Men før saken kom opp i forliksrådet,  inngikk selskapet forlik med en medisinsk invaliditet på 20 prosent som førte til en utbetaling på 300.000 kroner pluss renter. Selskapet presiserte at alle ME-saker ville bli individuelt vurdert. Mår man i denne sak avtalte 20 % var det ut fra en konkret vurdering av barnets sykehistorie.

Advokat Asbøll sier i en kommentar at denne saken har betydelig interesse for andre forsikringssaker som gjelder ME-sykdom. – Det gjelder særlig vedrørende størrelsen på den medisinske invaliditetsgraden.

Hva er en forliksklage?

En forliksklage er en klage sendt ut av den klagende parten i en sivil sak. Forliksklagen sendes til forliksrådet og regnes som starten av den sivile saken. Når den innklagde parten i den sivile saken får lagt fram forliksklagen for seg, får denne en frist til å svare på klagerens påstander. Partene innkalles deretter til en møte hvor de har møteplikt. Forliksrådet skal nå forsøke å løse konflikten mellom partene ved hjelp av mekling.