- Viktig prinsippseier over NAV

Mars 2013: Full seier for 59 åring i Trygderetten. Etter å ha kjempet for uførepensjon i mange år, slår Trygderetten klart fast at mannen har hatt rett til uførepensjon i hele fem og et halvt år mer enn NAV ville innvilge ham.

Retten skriver at mannen hadde rett til uførepensjon i tidspmmet 2006 til 2011. Mannen hadde tidligere klaget ovenfor NAV Klageinstans, men de sto på sitt. Derfor endte saken i Trygderetten. I følge advokat Edmund Asbøll som har bistått mannen er dette en viktig prinsippseier over NAV

- Slik retten ser det, var det feil av NAV å ikke innvilge kravet om uførepensjon fra 2006. Han fikk ikke noe formelt avslag, men ble rådet til å trekke kravet for NAV mente hanikke fyllte attføringsvilkåret. Retten finner ikke at dette utgjør noen avgjørende forskjell. Konsekvensen for mannen ble den samme. Han ble stående uten ytelse fordi NAV hadde konkludert feil i hans uførepensjonssak, heter det blant annet.