- En viktig seier for hofte-operertes rett til erstatning

Mars 2013: Først levde mannen i årevis med hoftesmerter. Til slutt ble han operert flere ganger, men hver gang var det mislykket resultat. Så søkte han om pasientskadeerstatning, men fikk avslag gang på gang. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har han endelig nådd frem:

- Skadelidte har nå vunnet både i tingrett og lagmannsrett, sier advokat Asbøll i en kommentar.

En femti år gammel mann, som i flere år hadde vært plaget med smerter i høyre hofte, fikk aldri noen helt klar diagnose på hva smertene skyldtes. Men i 2004 kom legene frem til at han kunne ha en leddlidelse i hoften. Dermed ble han operert. Først i 2004, deretter i 2006. Men smertene forsvant ikke. Året etter, i 2007, fikk han satt inn en hofteprotese. Men hoften gikk ut av ledd, og en ny periode med smerter, halting og bruk av krykker begynte.

I dag har legene påvist såkalt glutealsvikt, som betyr at kroppen har en manglende evne til å stabilisere hoften. Som følge av denne svikten er mannen i dag 100 prosent uføretrygdet, og det er ingen utsikt til bedring.

Mannen søkte første om pasientskadeerstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Men begjæringen ble avslått både av NPE og senere Pasientskadenemnda, som er klageinstans. Men ved hjelp av advokat Edmund Asbøll gikk han til sak i Oslo tingrett. Og vant. Pasientskadenemnda anket imidlertid dommen til lagmannsretten. Men der har mannen altså nå fått fullt medhold.

- Dette er en prinsipielt viktig seier for hofteoperertes rett til erstatning, sier Asbøll. Og det skal nå forhandles om hvilken erstatning den uføretrygdede mannen har krav på.