Rekorderstatning

En person har fått en meget høy erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter et kirurgisk inngrep som førte til 100% uførhet. Personen har via Advokat Asbøll sitt kontor blitt tilbudt kr. 7,7 millioner i erstatning

Read More

Erstatning for infisert finger

November 2016: Mannen kom til legevakten med kutt og bruddskader på høyrehånd, etter å ha slått en annen person på en slik måte at han traff tennene. Han ble operert, men fikk etter en tid smerter og oppdaget at fingeren var skjev og infisert. Nå har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) gitt ham medhold i at han har rett til erstatning.

Read More

Seier i Trygderetten - 60-årig kranfører får årlig mènerstatning

Mai 2016: Den 60 åringe kranføreren som var involvert i en ulykke i 2012 har i flere år kjempet om å få en årlig mènerstatning etter yrkesskaden. Men NAV Forvaltning har ment at vilkårene for denne typer erstatning ikke var oppfylt, noe NAV Klageinstans var enige i. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget mannen vedtaket inn for Trygderetten. Der vant han endelig frem frem.

Read More