Erstatning for alvorlig hjerneskade ved fødsel

Et barn som ble påført em alvorlig hjerneskade ved fødsel har nå, ved hjelp av advokat Asbøll. fått tilkjent erstatning fra Pasientskadenemda, for mangelfull fødselshjelp og oppfølging etter fødsel.

Barnet fikk først avslag i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), men advokat Asbøll anket saken inn for helseklage/Pasientskadenemda, som nå har gitt barnet erstatning.

I tiden fremover vil det jobbes med å finne størrelsen på erstatningen.

Rekorderstatning

En person har fått en meget høy erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter et kirurgisk inngrep som førte til 100% uførhet. Personen har via Advokat Asbøll sitt kontor blitt tilbudt kr. 7,7 millioner i erstatning

Read More