Advokat Edmund Asbøll

 

MHL1895.JPG

Advokat med møterett for Høyesterett

Advokat Edmund Asbørr er født 1945. Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Dommerfullmektig i Sarpsborg fra 1973 til 1975, deretter advokatfullmektig frem til 1978. Egen advokatpraksis fra 1978 i Sarpsborg og i Oslo fra 1987. Advokat med møterett for Høyesterett fra 1982.

Advokatfirmaet Asbøll har tilgang på spesialister som brukes til medisinske vurderinger i erstatningssaker, spesielt av om feil er gjort i medisinsk behandling og hvor stor skaden er. Våre klienter har mulighet til å engasjere disse, både til bruk i Norsk pasientskadeerstatning (NPE-saker) og til bruk i rettssaker. Vi har avtaler med spesialister innen de fleste medisinske fagfelt og også i utlandet, dersom dette er nødvendig for å få en nøytral vurdering. Vi har de siste årene eksempelvis brukt svenske sakkyndige i Norge med betydelig gjennomslagskraft.

Asbøll er spesialist på helserett, pasientrettigheter og erstatningsrett, har 30 års erfaring innen fagfelt og ført en rekke av de viktigste sakene for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.


Spesialist på helserett og pasientrett

Vår forretningsidè, i motsetning til andre advokatkontorer, er at vi ikke velger ett spesielt rettsfelt, men tar utgangspunkt i en faktisk situasjon mennesker er kommet opp i (i praksis en skade) og ser på hvilke juridiske krav som springer ut av dette.

I praksis bistår vi klienter i saker som dreier seg om helserett og pasientrett, og ofte erstatningsspørsmål, men også på en rekke andre juridiske områder, særlig er feltet arbeidsrett voksende med saker som dreier seg om helse-arbeide.

Helse3.jpg

Vi har en voksende portefølje av klienter som har opplevd å bli nektet rettigheter eller erstatning etter feilbehandling, og har flere tiårs erfaring med store og mindre pasient-saker, i Norge og utlandet.

Advokatkontoret har kontakt med uavhengige, ledende spesialister – norske og utenlandske – til å vurdere sakene og bistå vis a vis rettsapparatet og Norsk Pasientskadeerstatning. 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som ble opprettet i 1988, representerte et viktig skille når det gjelder samfunnets behandling av klager. Med NPE fikk Statens et eget avgjørelsesorgan i pasient-saker, og med innføring av den nye pasientskadeloven 1. januar 2003, er all offentlig helsetjeneste dekket av denne ordningen. Og fra 2009 ble Pasientskadeloven utvidet til å omfatte også behandlingsskader ved private institusjoner. Det samme gjelder skader ved plastikkurgi/kosmetisk kirurgi som nå dekkes av lovverket uansett om behandlingsskaden er forårsaket av private eller offentlige institusjoner.

Men ordningen har sine klare svakheter, og vi kan bistå deg med juridisk hjelp der hvor du føler at du ikke når frem med klager eller krav. Og dette gjelder selvsagt uansett hvor i landet du bor.