Artikler som omhandler ADHD

 

Aktuelt

Dersom sykehuset hadde utredet gutten for ADHD, er det stor sannsynlighet for at hans begynnende kriminelle løpebane aldri hadde funnet sted.

En 30 år gammel kvinne fra Oslo har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått erstatning  fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for manglende diagnose av ADHD. NPE fastslår at kvinnen, dersom hun hadde fått diagnosen i 1996 eller 1997, ”mest sannsynlig ville hatt et bedre funksjonsnivå i forhold til å fullføre skole, holde på en jobb samt mellommenneskelige relasjoner”.